Επικοινωνία

Κεντρικό:
Λεωφ.Κ.Καραμανλη 100
Αναβυσσος - Τηλ-Fax 22910 41680

Υποκατάστημα:
Γυμναστηριου 28
Αναβυσσος - Τηλ-Fax 22910 38131

Email:
info@tatoglou.gr